VI SÄLJER SVENSK ULL
Hos oss kan du köpa svensk ull tvättad på vårt ulltvätteri på Gotland.

VI TVÄTTAR ÅT DIG
Har du ull i större mängd som behöver tvättas? Vi utför löntvätt.

MILJÖ OCH KLIMAT
Text här

VI KÖPER IN RÅULL
Har du får och vill sälja ullen? Här finns tips och anvisningar.

OM ULLKONTORET
På Gotland tvättar vi sedan 2016 svensk ull i stor skala.

WEBBUTIK