Köp Ull

ULLKONTORET säjer tvättad svensk ull i storbalar.  För mindre mängder ull, kardflor och nålfilt, se fliken ”Webshop”.

Efter att ullen gått genom tvättlinjen vandrar den vidare till torkrummet och torkas i två steg. Sedan blåses den torra ullen till lagret där den får ligga ett par dagar och återfå sin spänst innan den pressas i storbalar och packas i juteväv.

I dagsläget har vi följande ulltyper i storbal:

  • Grå tackull av gotlandsfår
  • Grå lammull av gotlandsfår
  • Mörkgrå tackull av gotlandfår (begränsad mängd)
  • Vit korsningsull
  • Vit ull av leicestertyp
  • Vit korsningsull med leicester- och/eller finullsinslag
  • Brun korsningsull med finullsinslag

För pris- och leveransförfrågningar maila oss på info@ullkontoret.se